SZOLGÁLTATÁSOK

Érdekképviselet

 • A magyar járműalkatrész-gyártás hazai és nemzetközi képviseletének ellátása, ennek eredményeként kedvező gazdasági helyzet kialakítása.
 • A vállalatok versenyképességét befolyásoló gazdasági kérdésekben állásfoglalások kidolgozása, és azok illetékes helyre továbbítása.
 • Együttműködés a mindenkori magyar kormány minisztériumaival, elsősorban a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Külgazdasági és Külügyminisztérium illetékes szakterületeivel járműalkatrész-ipari kérdésekben.
 • Konzultáció tagjaink érdekei képviseletében további minisztériumokkal, kormányzati szervekkel, háttérintézményekkel és országos hatáskörű szervezetekkel (HIPA, MNKH, KTI, NKFIH stb.)
 • A piacvédelem terén a tisztességes verseny elősegítése a kereskedelembe kerülő áruk műszaki és minőségi színvonalának előtérbe helyezésével.
 • Munkáltatói érdekek képviselete a munkavállalói érdekképviseletekkel és állammal szemben, többek között a Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság (háromoldalú társadalmi párbeszéd fórum) keretében.

Versenyképesség fejlesztés – beszállító fejlesztés

 • A korszerű, járműiparban használatos minőségirányítási, környezetvédelmi, energiagazdálkodási és munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági rendszerek kiépítéséhez és auditjaihoz segítségnyújtás.
 • Az ISO 9001, ISO/TS 16949, VDA 6.1, 6.2, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001 szabványok megismertetése, általánossá tétele konzultációk és előadások keretében.
 • A minőségirányítási, környezetvédelmi, energiagazdálkodási és munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági rendszerekhez kapcsolódó kézikönyvek, és kiadványok terjesztése.
 • Termékminősítési eljárásairól információk átadása.
 • Együttműködés szakemberképzésben a minőségirányítási, környezetvédelmi, energiagazdálkodási és munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szakterületen működő cégekkel.
 • Korszerű logisztikai eljárások ismertetése, szolgáltatásokhoz szakcégek közvetítése.
 • Alapanyag beszerzéshez információs segítségnyújtás.
 • Termelést és üzleti folyamatokat támogató informatikai rendszerek és alkalmazások ismertetése, a szakcégekkel konzultáció biztosítása.
 • Korszerű vezetői ismérvek megszerzéséhez tanfolyamok szervezése a menedzsment részére.
 • Műszaki tapasztalatcserék és gyárlátogatások megszervezése

Üzleti kapcsolatok

 • Információs rendszerünk alapja a számítógépes adatbázis, melynek folyamatos korszerűsítése és adatfrissítése napi feladatunk.
 • Az adatbázis alapján rendszeresen információkat adunk tagjainknak és potenciális partnereiknek.
 • Internetes honlapunkon tagjainkról információk érhetők el magyar és angol nyelven.
 • Információs anyagokat és kiadványokat készítünk, és gondoskodunk azok terjesztéséről.
 • Tagvállalataink kapcsolatépítéséhez, kollektív vásári megjelenések szervezését vállaljuk, információs szolgáltatást biztosítunk.
 • Tevékenységünkbe tartozik különféle nemzetközi és hazai konferenciák és előadások szervezése, bonyolítása.
 • Üzletember-találkozók és beszállítói értekezletek szervezését vállaljuk, más által szervezett rendezvényeken elősegítjük tagságunk részvételét.
 • Az autóipari és komplett egységeket előállító cégekkel létrejött kapcsolatok folyamatos bővítése, a meglévők rendszeres ápolása fontos feladatunk.
 • Befektetők, kooperációs partnerek keresésével és ezen cégek és tagjaink közötti kapcsolatteremtéssel segítjük a nemzetközi és hazai partner kapcsolatok bővítését.
 • Folyamatosan célunk a nemzetközi szövetségi együttműködések megteremtése, további szélesítése.
 • Fontosnak tartjuk az iparágat érintő lényeges kérdésekről a tagvállalatok időszerű tájékoztatását.

Tagjaink körében a főegységek, a részegységek és az alkatrészek gyártói egyaránt képviseltetik magukat.

Kiemelt partnereink: