Képzőközpontot hozott létre a MAROVISZ

A MAROVISZ – a Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség – kiemelt célja a szükséges
know-how megteremtése, rendszerezése és átadása a műszaki társadalom szereplői számára, a
korszerű roncsolásmentes vizsgálati eljárások és technikák gyakorlati alkalmazásához, a
Szakmai Műhelymunka, a Képzés és a Személytanúsítás eszközein keresztül.

E célkitűzés keretében, a roncsolásmentes anyagvizsgáló szakemberek képzésének
megszervezésére a MAROVISZ létrehozta a MAROVISZ Oktatási Kft.-t. A Német
Roncsolásmentes Vizsgálati Társaság (DGZfP) mintájára a MAROVISZ Oktatási Kft. önálló
jogi entitásként szervezi és fejleszti az oktatási tevékenységet. Különösképpen fontos vállalása
a szakemberek oktatása és vizsgára felkészítése mellett a nemzetközi tudás transzfer, a
digitalizáció, a kockázat alapú és adatközpontú anyagvizsgálati módszerek meghonosítása ,
valamint az innovációban való részvétel.

Kérjük Önöket, hogy anyagvizsgálóik számára biztosítsák a Magyar Roncsolásmentes
Vizsgálati Szövetség oktatásában való részvételt. A MAROVISZ kitüntetett szakmai
szervezetként országunk legmagasabb színvonalú, megalapozott és jogszerű roncsolásmentes
vizsgálati képzését szervezi és szervezteti az Önök szakemberei vizsgálati kompetenciájának
elmélyítésére és a megkövetelt személytanúsításra való felkészítésben.

A MAROVISZ Oktatási Kft. ügyvezetője – Bodolai Tamás úr – valamint az anyagvizsgálati
képzésben a MAROVISZ Oktatási Kft. Hivatalos Együttműködő Partnere, a Szűcs Pál úr
vezette – és az ORSZAK Bt. hagyományait magába integráló – ORSZAK Novum Kft. várják
jelentkezésüket, megtisztelő érdeklődésüket a már meghirdetett és folyamatosan megújuló
képzéseinkre!

Dr. Trampus Péter                                       Bodolai Tamás                             Szűcs Pál
MAROVISZ                                          MAROVISZ Oktatási Kft.           ORSZAK Novum Kft.
elnök                                                                ügyvezető                           ügyvezető, vezető oktató
marovisz@marovisz.hu                      oktatas@marovisz.hu                     orszak@orszak.hu
+36 1 278 0632                                         +36 20 958 2659                   +36 20 958 2659